Frågor och svar om pass

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna när det gäller de nya passrutinerna vid ambassaden i Santiago de Chile.

Hur lång tid tar det att få mitt nya svenska pass?
Efter ansökan tar det vanligtvis ca 3 veckor innan du får ditt nya pass. Första passet för barn tar ca 2 månader (Inkluderar beställning av samordningsnummer). Ambassaden kan dock inte garantera leveranstiden.

Hur mycket kostar ett nytt svenskt pass?
Avgiften för passet betalas på bank vid ansökningstillfället eller genom en banköverföring dagen innan.
> Aktuella avgifter

Avgiften betalas på Banco Security.  
Numero de cuenta: 5007522
Nombre del titular: EMBAJADA DE SUECIA
RUT: 69.905.800-9
Bankens filialer

Vad händer med min ansökan efter det att jag lämnat in den?
Din ansökan skickas elektroniskt till Sverige där passet trycks. Det nya passet sänds därefter till ambassaden.

Vad är giltighetstiden för mitt nya pass?
Ett vanligt pass utfärdas för fem år. I följande fall ska passet ges en kortare giltighetstid:

Pass för sökande under 22 år som (1) är född utomlands, (2) aldrig har varit bosatt i Sverige, och (3) inte heller har varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet får inte ges längre giltighetstid än till dagen före den dag då den sökande fyller 22 år.

 Pass för barn under 12 år har en giltighetstid på 3 år enligt en ny regel sedan den 15 april 2016.

Får jag tillbaka mitt gamla pass?
Ja.  Det gamla passet lämnas tillbaka makulerat. 

Vad gör jag om mitt pass är borttappat och jag behöver skaffa ett nytt pass?
Om ditt pass är förkommet erfordras följande:

  • Om passet är stulet/förkommet bör en polisanmälan lämnas in.
  • Körkort eller annan giltig legitimation med foto. Saknas giltig legitimation, kontakta ambassaden.
  • Kontakta alltid ambassaden för tidsbetällning.

Läs mer om ansökan om svenskt pass
> Ansökan om pass

Mitt pass har gått ut och jag behöver resa hem så fort som möjligt. Om jag inte hinner söka ett vanligt pass, vad gör jag?
Du har möjlighet att ansöka om ett provisoriskt pass vid ambassaden i Santiago.

Går det att förlänga giltighetstiden för mitt nuvarande pass?
Nej, det går inte att förlänga giltighetstiden för ett pass.

Är det möjligt att få ett extra pass?
Extra pass får utfärdas för en passinnehavare som för sitt arbete eller av något annat skäl behöver mer än ett giltigt pass. Det fordras ett brev från arbetsgivaren för att bevisa att detta är nödvändigt. Anvisningar och avgift är samma som för vanligt pass.

Kan jag ansöka om namnändring samtidigt som jag ansöker om ett nytt pass?
Nej, en namnändring kan inte lämnas in i samband med en passansökan. Du bör kontakta Skatteverket för att ansöka om namnändring innan du ansöker om pass.

Måste båda föräldrarna lämna sitt medgivande till ett barns passansökan?
Ja, båda vårdnadshavarna ska lämna sina medgivanden.

Navigation

Top