Förnyelse av körkort

     

Nytt körkort från utlandet

För att förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader.

Nya regler om körkort infördes den 1 maj 2017.

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort så länge det är giltigt.

Om du är permanent bosatt i ett land inom EES* ska körkortet förnyas till ett körkort som är utfärdat av det land du är bosatt i.

Om du är permanent bosatt i ett land utanför EES* gäller reglerna för det landet.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras.

Om du befinner dig tillfälligt utomlands

Är du folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig utomlands för studier, arbete eller en längre resa kan du förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat. Ansökningshandlingar finns på svenska ambassader och konsulat. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst.

Du får själv fylla i och posta blanketten med foto till:

Transportstyrelsen

SE-701 97 Örebro

SWEDEN

Information om körkort:

länk/ http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/

 

Hämta körkort

När det nya körkortet är färdigt skickar Transportstyrelsen det till den svenska ambassad eller konsulat som du har angivit i din ansökan.

En expeditionsavgift tas ut när du hämtar ut ditt körkort..

Ambassaden kontaktar dig när körkortet finns att lösa ut.

Om du har ett giltigt svenskt körkort ska du ta med dig det, då det ska makuleras.

Du måste komma till ambassaden/konsulatet personligen och styrka din identitet genom att visa upp en godtagbar identitetshandling vars giltighetstid inte gått ut.

Följande alternativ finns:

•SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet

•svenskt nationellt identitetskort

•identitetskort utfärdat av Skatteverket

•svenskt körkort

•svenskt EU-pass

•övriga EU-pass utfärdade fr.o.m. 1 september 2006 pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz fr.o.m. 1 september 2006

•fotoförsedd handling utfärdad i det land där utlämnande utlandsmyndighet ligger och som denna myndighet normalt godtar som identitetshandling.

 

Kostnad

Hämta ut svenskt körkort som ansökts i utlandet motsv. 400 SEK

Hämta ut svenskt körkort som ansökts i Sverige motsv. 150 SEK

Avgiften betalas i lokal valuta

Se aktuell avgift för förnyelse av körkort/länk/konsulära avgifter

 

*EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

 

Navigation

Top