Provisoriskt pass

Om du har förlorat ditt vanliga pass eller om ditt ordinarie pass är ogiltigt och du måste resa kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Passet är i A4-format och utfärdas för en specifik resa som är nära förestående, med en giltighetstid på längst 7 månader. Passet har inte biometriska uppgifter. Du bör ange hur länge passet ska vara giltigt och kontrollera om landet du ska resa till godtar svenskt provisoriskt pass utan biometri i A4-format. Kontrollera även detta med de länder som du ska passera under resan. Uppgifterna får du lättast genom att kontakta respektive ambassad.

Det provisoriska passet innehåller följande information:
”Provisoriskt pass för endast en resa. Utfärdat för en enkel resa till…..via…… ”
Därför måste resrutt vara klar när du söker passet.

Följande krävs vid ansökan om provisoriskt pass:

• Personlig inställelse

• Vid ansökan hos ambassaden i Santiago de Chile som har fotostation behöver inget foto medtagas då ansökningsförfarandet är detsamma som för vanligt pass (med undantag av fingeravtryckstagning). Du måste boka en tid innan du kommer till ambassaden för fotografering

 
• Om möjligt, polisanmälan vid förlust av pass
 
• Giltig fotolegitimation. Finns ingen giltig fotolegitimation, vänligen kontakta ambassad/konsulat per telefon

• Har du e-legitimation och kan skriva ut ett personbevis tar du med dig det utskrivna personbeviset till ambassaden på den avtalade tiden.
 
• För personer under 18 år krävs samtliga vårdnadshavares medgivande.
 
• Avgift för provisoriskt pass är motsvarande 1.600 SEK och betalas i lokal valuta. Information om konsulära avgifter:
Konsulära avgifter Chile

Ytterligare handlingar kan begäras när du ansöker om provisoriskt pass.

 

Navigation

Top