Nationellt id-kort

Sedan den 1 oktober 2005 kan svenska medborgare ansöka om ett nationellt id-kort på de svenska utlandsmyndigheterna.

Av kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid på fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Det går att använda som id-handling i Sverige.

Du ansöker om id-kortet på samma sätt som när du ansöker om ett vanligt pass.
> Ansökan om pass

Avgiften är densamma som för vanligt pass, motsvarande SEK 1 400 betalas på bank vid ansökningstillfället eller genom en banköverföring dagen innan.
> Aktuella avgifter

BANCO SECURITY
Filialer
N°  de cuenta corriente: 5007522
Nombre del titular: EMBAJADA DE SUECIA
RUT: 69.905.800-9

Navigation

Top