Namnändring

Om du vill ändra namn erfordras följande, för att namnändringen ska få effekt i Sverige:

  • Du ska fylla i blanketten SKV 7630 om namnändring. Den erhålls från Skatteverket. Läs och följ anvisningarna på blanketten noggrant. > Blankett SKV 7630

  • Namnändringen, som är kostnadsfri, skickar du sedan till det skattekontor där du senast var folkbokförd.
    > Adresser till Skatteverkets lokalkontor 

Vissa namnändringar kan inte göras av Skatteverket, utan en ansökan måste göras hos Patent- och Registreringsverket. Vi råder dig dock alltid att i första hand kontakta Skatteverket.

Navigation

Top