Förnyelse av pass för barn under 18 år

Vid förnyelse av pass för barn under 18 år erfordras följande:

 • Ring ambassaden mellan kl.12-13, tisdag-fredag för att boka tid. 

 • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med båda vårdnadshavare

 • Barnets tidigare pass ska medtas

 • Barnets chilenska pass eller id-kort. Finns ingen gällande id-handling ska föräldrarna styrka barnets identitet genom ett medtaget passfoto på barnet.
 • Födelsebevis för barn födda utanför Sverige.

 • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation

 • Om man som vårdnadshavare befinner sig i Sverige, vänder man sig till polisen för att fylla i och underteckna vårdnadshavares medgivande. Namnteckningen ska bevittnas på polisen. Medgivandet skickas därefter till ambassaden av polisen. Om man befinner sig i annat land vänder man sig till ambassaden/konsulatet. Bilagan får inte vara äldre än 1 månad.

 • Avgiften för passet betalas på bank vid ansökningstillfället eller genom en banköverföring dagen innan.
  > Konsulära avgifter
 • Ytterligare handlingar kan begäras när du ansöker om pass.


Uppgifter för banköverföring:
BANCO SECURITY
Filialer
N°  de cuenta corriente: 5007522
Nombre del titular: EMBAJADA DE SUECIA
R.U.T:69.905.800-9
Sänd bekräftelse på överföringen till: ambassaden.santiago-de-chile@gov.se

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Navigation

Top