Ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft svenskt pass tidigare

Om ett barn är fött utomlands och aldrig tidigare haft ett svenskt pass måste först:

 • en anmälan om namn göras.

 • ett samordningsnummer beställas av ambassaden. Detta ersätter personnummer för aldrig folkbokförda i Sverige.

Obs: Det tar ca tre månader att få besked om samordningsnummer. Återkallande av samordningsnummer. När ett samordningsnummer tilldelats ska passansökan göras inom rimlig tid (ca 3-6 månader). Om så inte sker ska samordningsnumret återkallas av ambassaden. Skälet till detta är att det inte ska finnas samordningsnummer som saknar koppling till registrerade personuppgifter inkl. foto. Om barnet flyttar till Sverige byts samordningsnumret ut mot ett personnummer.

Följande behövs vid ansökan för barn som tidigare inte haft pass:

 • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med båda vårdnadshavare

 • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation

 • Födelsebevis för barnet medtas

 • Barnets chilenska pass eller id-kort. Finns ingen gällande id-handling ska föräldrarna styrka barnets identitet genom ett medtaget passfoto på barnet

 • Svenskt beslut om barnets namn och samordningsnummer medtas

 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas

 • För sökande som inte förvärvat svenskt medborgarskap vid födseln, tillkommer bevis om svenskt medborgarskap

 • Om man som vårdnadshavare befinner sig i Sverige, vänder man sig till polisen för att fylla i och underteckna "vårdnadshavares medgivande". Namnteckningen ska bevittnas på polisen. Bilagan skickas därefter till ambassaden av polisen

 • Avgiften för passet betalas på bank vid ansökningstillfället eller genom en banköverföring dagen innan.
  > Konsulära avgifter


Uppgifter för banköverföring:
BANCO SECURITY
Filialer
N°  de cuenta corriente: 5007522
Nombre del titular: EMBAJADA DE SUECIA
R.U.T:69.905.800-9
Sänd bekräftelse på överföringen till: ambassaden.santiago-de-chile@gov.se

Observera: Samtliga handlingar måste vara originalhandlingar.

Navigation

Top