Ansökan om ordinarie pass och id-kort

För att ambassaden ska kunna ta emot passökande på bästa sätt används tidsbeställning. Det är därför viktigt att ni, innan ansökningstillfället, kontaktar ambassaden per telefon eller e-post.Vi är tacksamma att du avbokar din tid om du får förhinder. Mottagningstid är tisdag och torsdagar kl. 11:00- 12:00. Annan tid kan bokas per telefon om ansökan brådskar.  

NYA REGLER FÖR PASS FRÅN 15 APRIL 2016

Från den 15 april 2016 ändras reglerna för att minska missbruket av pass.

•Svenska medborgare beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

•Giltighetstiden för vanligt pass till barn under 12 år sänks till tre år.

•Ett provisoriskt pass får utfärdas för den tid och giltighetsområde som sökanden har behov av. Om det finns ett gällande vanligt pass ska det återkallas.

ANSÖKA OM NYTT PASS

När man söker ett nytt ordinarie pass eller id-kort görs ett personligt besök på ambassaden i Santiago. Sökanden fotograferas digitalt på plats vid ansökningstillfället. Passet och id-kortet måste sedan hämtas personligen.

Konsulaten kan lämna ut pass och id-kort. Den överordnade utlandsmyndigheten, ambassaden i Santiago, kontrollerar passet och skickar sedan handlingen till konsulatet, där personalen gör en legitimationskontroll vid avhämtning.

Svenska Biometriska pass

Ordinarie pass innehåller fingeravtryck från två fingrar. De kommer att lagras i chipet som finns i varje pass. Syftet med att ha fingeravtryck i pass är att passen ska bli ännu säkrare. Undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck gäller barn under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. Ambassaden ber om överseende och tålamod med eventuella tekniska problem som kan förekomma vid fotografering och tagning av fingeravtryck. Kontrollera med respektive ambassad/konsulat för det land du ska resa till om krav på biometri.

Viktigt att tänka på

•Har du e-legitimation och kan skriva ut ett personbevis tar du med dig det utskrivna personbeviset till ambassaden på den avtalade tiden. För information om e-legitimation och personbevis, besök: www.skatteverket.se

•Om du är född utomlands, aldrig varit folkbokförd i Sverige och inte heller regelbundet besökt Sverige och vill fortsätta behålla ditt svenska medborgarskap, ska du, efter fyllda 18 år och senast dagen före du fyller 22 år, göra en ansökan om bibehållande av medborgarskapet. I regel görs detta i samband med ansökan om nytt pass. Du kan läsa mer om det under rubriken Medborgarskap.

•Om du aldrig varit bosatt i Sverige och bibehållit ditt svenska medborgarskap efter 22 års ålder så måste du vid ny passansökan visa bevis på bibehållandet. Ta med beslut från Migrationsverket (tidigare Statens Invandrarverk) eller skrivelse från den utlandsmyndighet som fattat beslut i ärendet.

Ytterligare handlingar kan begäras när du ansöker om pass.

När ansökan är gjord sänds den elektroniskt till Sverige för kontroll i register samt om godkänd vidare till AB Svenska Pass för tillverkning. Därefter sänds passet till ambassaden i Santiago de Chile. Ambassaden kan inte garantera leveranstiden, men det tar ca. tre veckor innan du kan hämta ditt pass. Om du önskar hämta ut passet på konsulatet i Valparaiso får du räkna med ytterligare ca. fem dagar för posthantering.

Se vidare om frågor kring pass, provisoriska pass, namnärenden, samordningsnummer mm. under respektive flik. Har du frågor kan du maila oss: ambassaden.santiago-de-chile@gov.se

eller ringa oss under vår telefontid för konsulära frågor:

tisdag - fredag 12:00-13:00

Svensk medborgare bosatt i utlandet kan ansöka om nytt pass/id-kort under vistelse i Sverige. Eftersom uppgifterna i de register Polisen kontrollerar vid ansökan är begränsade rekommenderas du att kontakta passmyndigheten i förväg för att få besked om vilka handlingar du ska ta med dig. Vissa polismyndigheter kräver att du bokar tid innan besöket. Mer information finns på polisens webbplats.

www.polisen.se

Det är också möjligt att hämta den färdiga resehandlingen på en ambassad eller konsulat, men då tar det längre tid och kostar mer.

Om du ansökt om pass eller ID-kort i Sverige eller på annan ambassad och hämtar ut det vid ambassaden i Santiago de Chile, tas en avgift ut på motsvarande 150 svenska kronor. Avgiften betalas i lokal valuta. Aktuell avgift i pesos finns på följande sida

> Konsulära avgifter

Navigation

Top