Anmälan om namn

Anmälan om namn för barn som föds utanför Sverige.

Barn som föds utomlands blir svenska medborgare när

 • modern är svensk medborgare
 • fadern är svensk medborgare och barnet fött efter 1 april 2015
 • barnet är fött före 1 april 2015 och fadern är svensk medborgare och gift med modern.

Följande krävs:

 • Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet med båda föräldrar
 • Barnets födelsecertifikat, som inte får vara äldre än 50 dagar
 • Båda föräldrarnas giltiga fotolegitimation
 • Barnets chilenska pass eller id-kort, om det finns,  annars ett foto på barnet.
 • Den förälder som är svensk medborgare tar med svenskt pass eller bevis om svensk medborgarskap, vilket ska visa svenskt medborgarskap vid barnets födelse
 • Har du e-legitimation och kan skriva ut ett personbevis tar du med dig det utskrivna personbeviset till ambassaden på den avtalade tiden.
 • Intyg om förlossning eller graviditet ("comprobante de atención de parto", fås på Registro Civil)
 • Vigselbevis om fadern är svensk medborgare och barnet är fött före 1 april 2015
 • Intyg om faderskapet/faderskapsbekräftelse om fadern är svensk medborgare, ej gift med modern och barnet fött efter 1 april 2015
  (handlingen ”Registro de nacimiento” fås i Chile på ”Registro Civil”)
 • Blanketten "Anmälan om namn" fylls i på ambassaden

 I de fall barnet är fött före 1 april 2015 och fadern är svensk medborgare och inte gift med modern görs istället en "Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015".Detta har en kostnad motsvarande 175 SEK (se konsulära avgifter).

Följande krävs:

 • Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet med båda föräldrar
 • Barnets födelsecertifikat, som inte får vara äldre än 50 dagar
 • Båda föräldrarnas giltiga fotolegitimation
 • Barnets chilenska pass eller id-kort, om det finns,  annars ett foto på barnet
 • Faderns svenska pass eller bevis på medborgarskap som visar medborgarskap vid barnets födelse
 • Intyg om faderskapet/faderskapsbekräftelse (handlingen ”Registro de nacimiento” fås i Chile på ”Registro Civil”)
 • Blankett "Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015" kan fyllas i på ambassaden

 

Länkar

" Information om svenskt medborgarskap för barn "

" Konsulära avgifter Chile "

 

Blanketter

" Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015 "Navigation

Top