Anmäl din utlandsvistelse till ambassaden

Om du som svensk medborgare befinner dig i Chile kan du anmäla din utlandsvistelse på våra två "svensklistor" på ambassadens hemsida. Förteckningarna över svenska medborgare bosatta eller vistandes i Chile används i två syften: beredskap vid eventuella nödsituationer, och vid informations- och aktivitetsutskick. Att lämna sina uppgifter till ambassaden är helt frivilligt.

Aktivitetslistan, en blankett som fylls i och skickas till ambassaden, är för dig som önskar få information om ambassadens olika aktiviteter och aktuella händelser. Fyll i dina uppgifter på blanketten till höger på denna sida och skicka eller scanna och e-posta till oss för informationsutskick och ambassadens aktiviteter. Du kan naturligtvis även lämna in blanketten vid ett personligt besök.

Beredskapslistan fylls i elektroniskt på ambassadens hemsida. Uppgifterna kan användas av UD/ambassaden vid en kris- eller nödsituation i Chile. De sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill, men planerar du en längre vistelse än ett år krävs en årlig förnyelse.

Registrera dig på Sweden Abroads Beredskapslista för att underlätta vårt arbete i händelse av konsulära kriser och naturkatastrofer.

Navigation

Top