Beredskapsåtgärder vid jordbävning

Chile är ett av de länder där det förekommer flest jordbävningar. 

Ofta kan man märka av mindre jordskalv och med jämna mellanrum kommer också kraftigare efterskalv.


Katastrofer kan ofta inte förutsägas, men effekterna av katastroferna kan begränsas genom beredskap.

 

Du kan gå in på följande hemsida (på spanska) och läsa om det chilenska inrikesministeriets beredskapsåtgärder vid jordbävningar och andra katastrofer:

 

http://www.onemi.cl/ 

  

Under och efter en jordbävning

En jordbävning varar ungefär 2-3 minuter. Det känns väldigt kort och intensivt. Det känns skrämmande, men om man är skyddad, är man tryggare. Tips vid jordbävning eller kraftigare jordskalv:

• Håll dig borta från saker som kan falla. Öppna den närmaste dörren.

• Håll dig borta från fönster som kan gå sönder.
• Skydda dig mot brand, stäng av gas och huvudströmbrytare.
• Leta efter en öppen plats
• Var lugn och tålmodig och hjälp skadade
• Följ råd från lokala myndigheter. Följa nyheterna på TV.
• Använd inte hiss, gå i trapporna.

 

Telefonnummer:

 

Svenska ambassaden i Santiago: +56 (2) 2940 1700

Konsulatet i Valparaiso: +56 (32) 225 0305

  

Nordiska ambassader:

Danmarks ambassad: +56 (2) 2941 5100
Finlands ambassad: +56 (2) 2263 4917
Norska ambassaden: + 56 (2) 2234 888 / 89


Ambassaden

Ambassadens viktigaste uppgifter vid en katastrof är att få en översikt över om och vilka svenska medborgare som har drabbats och bistå svenskar som behöver hjälp.

De nordiska ambassaderna samarbetar med varandra i krissituationer.

Navigation

Top