Vanliga frågor & svar Chile

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågor som ambassaden får – om allt ifrån visumregler och vigsel till turistinformation och husdjur.

Vi ska åka på semester till Chile, vad bör vi tänka på inför resan?
På UD:s hemsida finner man viktiga råd inför utlandsresan. 
Resklar – UD:s råd inför utlandsresan
Reseinformation Chile

Läs om Chiles jordbruksmyndighets införselregler av produkter från djur- och växtriket 
Declara todos los productos vegetales y animales

Personer med dubbelt medborgarskap (chilenskt/svenskt) kan vid chilensk inresekontroll bli informerade om att man måste resa ut med chilensk resehandling. För vidare information, kontakta Chiles konsulat i Stockholm eller Policía Internacional.

PDI, Investigaciónes de Chiles Vanliga frågor /Svar

Investigaciones de Chile

Jag ska resa till Chile med mina barn. Vilka in- och utresebestämmelser gäller i Chile?
Information finns på följande sida
In- och utresebestämmelser för minderåriga

Jag har varit med om en olycka (stöld, rån eller annat olycksfall). Vart kan jag vända mig för att få hjälp?
Nyttig information och användbara adresser till polis, sjukhus med mera finns under rubriken 
Viktiga telefonnummer och adresser i Chile

Om du är i en akut nödsituation och behöver få kontakt med ambassadpersonal, ring ambassadens växel tfn:  +56 2 2940 1700. Ambassadens telefontid är måndag-torsdag 9:00-13:00 och 14:00-16:00, fredagar 9:00-13:00. Om en nödsituation uppstår utanför ambassadens öppettider, kan du ringa ambassadens telefonväxel och därefter kopplas vidare till UD:s konsulära jour som har öppet alla dagar 24 timmar om dygnet. Det går även att ringa till UD:s konsulära jour på telefonnummer +46 8 405 50 05

Jag har blivit av med det vita turistkortet, som jag fick vid inresan i Chile. Var kan jag få tag på ett nytt turistkort?
En kopia på förkommet turistkort går att få hos gränspolismyndigheten - Policia Internacional. Adress: Eleuterio Ramirez 853, Santiago. Tfn: (+56) 2 2708 2659, Öppettider: måndag-fredag 8:00-14:00.
Tfn flygplatsen: 02-2690 1010

Utanför Santiago de Chile kan man få kopia på turistkort hos ”Policía de Investigaciones de Chile” (PDI) www.investigaciones.cl
Viktiga telefonnummer och adresser i Chile

Hur kan jag skicka pengar till Sverige från Chile och från Chile till Sverige? 
Western Union
Moneygram

Jag har flyttat till Chile. Hur anmäler jag min nya adress till Skatteverket?
Blanketten finns på Skatteverkets hemsida
Anmälan flyttning till utlandet

Ny adress i utlandet, använd följande blankett
Ny adress för utvandrad

Legaliseringar och översättningar

Vart ska jag vända mig om jag behöver legalisera ett svenskt dokument som ska användas i Chile?

Chile är med från den 30 augusti 2016 i Apostillekonventionen där Sverige har varit med sedan den 1 januari 2005.

När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. Apostille är en förenklad legalisering.

I Sverige har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille.

Utrikesdepartementet: UD-legaliseringar/Apostille

Ministerio de Relaciónes Exteriores: www.apostilla.gob.cl

Vad kan ambassaden legalisera?
Utrikesdepartementets redogörelse för innebörden av legalisering, samt frågor och svar i anslutning därtill finns under följande länk
Legalisering av handlingar

Beträffande svenska handlingar kan undantagsvis handlingar legaliserade av UD:s legaliseringsavdelning vidarelegaliseras.

Ambassaden kan, beträffande utländska handlingar, enbart legalisera namnteckning från verksamhetslandets utrikesdepartements legaliseringsavdelning, och endast på basis av namnteckningsprov.

Vilka handlingar kan ambassaden styrka?
Styrkande kan, efter granskning, göras av följande originalhandlingar:

  • personbevis utfärdat av skatteverket; originalet ska vara  stämplat och undertecknat på skatteverket. Personbeviset bör vara utfärdat på engelska.
  • intyg från Pensionsmyndigheten, undertecknat och stämplat av PM. Handlingen ska innehålla pensionstagarens adress i Chile och vara daterat innevarande år.
  • handling från Migrationsverket gällande medborgarskap.

Styrkande av intyg utfärdade i Sverige gällande studier, arbete, inkomst, skatt osv. utförs ej av ambassaden.

Vilka intyg kan ambassaden utfärda?

  • svenskt medborgarskap, baserat på ”Bevis om svenskt medborgarskap” från Migrationsverket eller personbevis utfärdat av skatteverket och i original.
  • svensk pension, intyg/besked från Pensionsmyndigheten. Handlingen ska innehålla pensionstagarens adress i Chile och vara daterat innevarande år.
  • utbildning; slutbetyg i original från svensk skola. Handlingen ska vara legaliserad i Sverige.
  • körkort, baserat på svenskt giltigt körkort.

Jag behöver hjälp av en tolk eller översättare som kan svenska. Vart kan jag vända mig?
Ambassaden i Santiago de Chile har ingen tolk- eller översättarservice. För auktoriserad översättning bör man vända sig till auktoriserad översättare i Sverige eller till Chiles utrikesdepartement. 
Ministerio de Relaciones Exteriores

Pension

Jag har arbetat i Sverige och vill söka pension. Hur går jag tillväga?
Information om pension

Jag erhåller pension från Sverige. Kan ambassaden utfärda ett intyg på spanska?
Information om intyg om svensk pension

Kan ambassaden införskaffa personbevis och andra handlingar från Sverige?
Nej.

En anhörig som har svenskt medborgarskap och/eller pension i Sverige har avlidit i Chile, är det nödvändigt att meddela ambassaden?
Ja, du ska kontakta ambassaden. För att registeringen av dödsfallet ska kunna anmälas till folkbokföringsmyndigheten  i Sverige krävs att man lämnar in ett chilenskt dödsbevis på ambassaden. Om det är möjligt uppvisas också en handling från Sverige där personnumret framgår samt id-kort och/eller pass.

Medborgarskap

Vilka regler gäller för svenskt medborgarskap?
Information finns på följande sida: 
Svenskt medborgarskap

Mer information (på svenska och engelska)  
Migrationsverket

Jag är svensk medborgare och har fått barn i Chile. Vad ska jag göra?

I dessa fall görs en anmälan om namn. 
Läs mer om anmälan om namn

Vad är ett samordningsnummer?
Ett samordningsnummer är ett nummer för personer som inte är folkbokförda i Sverige, t.ex. barn födda i utlandet med svenskt medborgarskap vars föräldrar inte är folkbokförda i Sverige. För mer information, se Skatteverkets informationsblad:
Samordningsnummer 

Information om Chile

Behöver jag visum för att resa till Chile?
För närvarande krävs inte visum för svenskar som reser till Chile i högst 90 dagar. För att få uppdaterad information om vad som gäller för inresa i Chile, kontakta Chiles generalkonsulat i Stockholm eller Chiles migrationsmyndighet, Departamento de Extranjeria y Migración.
Chiles generalkonsulat i Stockholm
Chiles migrationsmyndighet

Vilka regler gäller om jag vill arbeta eller studera i Chile?
Information om arbets- och uppehållstillstånd ges av migrationsmyndigheten Departamento de Extranjería y Migración. Om man redan innan avresan till Chile vet att vistelsen kommer att bli längre än 90 dagar, är det lämpligt att ansöka om uppehållstillstånd på Chiles konsulat i Sverige. För att arbeta i Chile krävs arbetstillstånd, vilket också kan sökas på konsulaten i Sverige.   
Chiles generalkonsulat i Stockholm
Chiles migrationsmyndighet

Var kan jag hitta turistinformation om Chile?
Information om turism och sevärdheter i Chile finns på följande sidor: 
Sernatur
EstoesChile

Hur går jag tillväga för att leta efter en adress och telefonnummer i Chile?
I chilenska telefonkatalogen på Internet kan du leta efter adresser till företag, organisation och privatpersoner.  
Páginas amarillas – företag och organisationer
Páginas blancas - privatpersoner

Jag är adopterad från Chile och vill leta upp mina biologiska föräldrar. 
Vänd dig till SENAME - Servicio Nacional de Menores. 
SENAME
För det ändamålet ska du fylla i ett formulär (engelska) som du hittar via länken nedan
Sistema de búsqueda de Orígenes
Du kan också hitta information om ursprung och återresor via Adoptionscentrum i Sverige. 
Adoptionscentrum

Var kan jag hitta praktisk information om Chile?
Sitios
EstoesChile

Jag håller på med ett skolarbete om Chile och jag undrar var jag hittar information?
EstoesChile
Chiles ambassad i Stockholm kan också lämna information om Chile.

Hur går jag tillväga för att söka jobb i Chile?
På följande webbsidor finns mer information på spanska.
laborum.cl
bumeran.cl
trabajando.com

Får jag köra med mitt svenska körkort i Chile?
Om du är i Chile som turist (90-dagars turistvisum) får du köra med ditt svenska B-körkort. Om du är bosatt i Chile bör du vända dig till den kommun där du är bosatt för aktuell information.

Får jag köra med mitt chilenska körkort i Sverige?
Om du bor/ska bosätta dig i Sverige kan du använda ditt utländska körkort i ett år från folkbokföringsdagen. Mer information finns på www.korkortsportalen.se

Information om Sverige

Behöver jag visum för att resa till Sverige?
Chilenska medborgare behöver inte visum när de reser till Sverige för en kortare tid (mindre än 90 dagar), och har tillräckliga medel för sin vistelse och en returbiljett. Läs mer om kraven för att besöka Sverige som turist

Información para ciudadanos que NO requieren visa      

 Besöka Sverige

Notera att andra europeiska länder, som passeras under resan, har egna regler för inresa. Kontakta respektive lands myndigheter.
Visitar Suecia
Information om gränskontroll inom schengen

Medborgare från vissa latinamerikanska länder samt andra länder behöver visum: 
länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Vad innebär gränskontroll inom Schengen?
Information om gränskontroll inom schengen

Vilka regler gäller för att få arbeta i Sverige?
Information om gällande regler finns på den spanskspråkiga delen, se följande länk: 
Permiso de trabajo
För information på svenska kontakta Migrationsverket. 
Migrationsverket

Jag vill studera i Sverige. Vilka regler gäller, hur fungerar utbildningssystemet och hur kan jag söka stipendium?
Den information du behöver om regler för vistelse i Sverige och utbildningssystemet, liksom länkar och adresser till olika organisationer som erbjuder stipendium finns på följande hemsidor: 
Study in Sweden
Studentvisum

Var kan jag hitta information om Sverige i allmänhet (kultur, politik, ekonomi, sociala frågor)?
Information finns på Sverigeportalen:
Sweden.se

Vilka regler gäller om jag vill ta med mig mitt husdjur till Sverige?
På jordbruksverkets webbplats finner du gällande regler för införsel av levande djur. 
Jordbruksverket
Informationsblad införsel av hund och katt

Jag ska flytta tillbaka till Sverige och vill ta med mitt bohag? Vad gäller?
Införselregler finns i tullguiden
Tullverket

Hur stora mängder alkoholhaltiga varor får jag ta med mig hem till Sverige?
Vilka regler gäller för import av andra varor?
Gällande införselregler för drycker och andra varor finns på 
Tullverket

Hur kan jag hitta adress och/eller telefonnummer till en person i Sverige?
Eniro
Hitta.se

Var kan jag hitta information om mina släktingar i Sverige?
Riksarkivet är en bra källa för släktforskare.
Riksarkivet

Handel

Vilka svenska företag finns i Chile?
Svenska företag i Chile

Jag vill exportera varor från Sverige till Chile. Var kan jag få hjälp?
Sveriges ambassad samt Business Sweden kontor i Santiago kan hjälpa till med information.  
Business Sweden

Jag vill exportera varor från Chile till Sverige. Var kan jag få hjälp?
Chiles exportråd, ProChile, har till uppgift att främja chilensk export
ProChile 
Chiles ambassad i Stockholm

Svensk Handel kan hjälpa till vid import till Sverige:
Svensk Handel

Open Trade Gate Sweden underlättar för exportörer från utvecklingsländerna som vill nå den svenska marknaden:
Open Trade Gate Sweden

Övrigt

Har ambassaden i Santiago tillstånd att förrätta vigsel?
Nej.
Svenska ambassader som förrättar vigsel

 

Navigation

Top