Visum, arbets- och uppehållstillstånd

Om vistelsen blir längre måste man ansöka om förlängning av tillstånd, för vilket en avgift tas ut.

Om man redan innan avresan till Chile vet att vistelsen kommer att bli längre än 90 dagar, är det lämpligt att ansöka om uppehållstillstånd på chilenska konsulatet i Stockholm. För att arbeta i Chile krävs arbetstillstånd, vilket också kan ansökas om på chilenska konsulatet i Stockholm.

I Chile är det Ministerio del Interior, Departamento de Extranjería y Migración som behandlar ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd samt förlängningar av turistvisum.

Navigation

Top