Förnyelse av svenskt körkort och körkortsbestämmelser i Chile

Läs mer på följande sida: 
Förnyelse av körkort

Körkort i Chile

Enligt chilensk lag kan man som turist (vistelse i max 90 dagar) köra med svenskt körkort. För mer information kontakta transportstyrelsen i Chile Conaset

Om man har uppehållstillstånd (Permiso de Residencia, temporaria eller permanente) måste man skaffa chilenskt körkort. Ytterligare upplysningar om det chilenska körkortet kan fås av kommunalkontoret där man är bosatt.

Navigation

Top