Arbeta & bo i Chile

Att tänka på:

 • Anmäl utflyttning till Skattemyndigheten.

 • Ordna adressändring.

 • Har du konto på bank i Sverige, kom överens med banken om hur bankärenden ska skötas från utlandet. T.ex. bankomatkort, över internet, med mera.

 • Hemförsäkring med reseskydd är normalt giltig i 45 dagar. Den kan förlängas men bosätter man sig i Chile bör man skaffa en internationell eller lokal sjukförsäkring.

 • Sjukvårdskostnader i Chile täcks inte av Försäkringskassan. Utan giltig reseförsäkring får du själv stå för kostnader i samband med sjukvård.

 • Ta alltid kontakt med vaccinationscentral innan avresa för aktuell information.

 • Anmäl din bosättning på Sveriges ambassad i Santiago de Chile (frivilligt).

 • Översätt och legalisera (apostille-notarius publicus legalisering) utbildningsdokument och tjänstgöringsintyg.

 • Översätt och legalisera barnens skolbetyg eller intyg.

 • Ta med personbevis.

 • På personbevis för barn bör vårdnaden framgå.

 • Enligt chilensk lag kan man som turist (vistelse i max 90 dagar) köra med svenskt körkort. Som bosatt ska man ha chilenskt körkort. Det söks på respektive kommunkontor.

 • Sök som svensk medborgare uppehållstillstånd på Chiles konsulat i Sverige. Om du inte har sökt uppehållstillstånd före inresa, tänk på att förlänga uppehållstillståndet i Chile efter tre månader. Illegal vistelse i Chile straffas med böter.

Navigation

Top