Svenska skolan

Undervisningen
Syftet med verksamheten är att bibehålla och vidareutveckla barnens kunskaper i det svenska språket. Målet är att få grundläggande kunskaper om svenskt samhälle, svensk historia, geografi samt att även få erfarenhet och hemmastaddhet i svensk kultur.

Skolan vänder sig till barn och ungdomar för vilka svenska är ett levande språk, det vill säga svenska talas i vardagslag mellan barnen och en eller båda föräldrarna. Dessutom måste en av föräldrarna vara svensk medborgare.

Undervisningen äger rum lördagar
kl. 10.00-12.30  i skolan:

Tyska skolan
Av. Kennedy lateral 6150
Vitacura

svenska skolan

Finansiering av skolverksamheten
Svenska Skolföreningen i Santiago de Chile drivs med hjälp av statsbidrag från Sverige, donationer från svenska företag samt terminsavgifter. Avgiften för förskola och skola är CLP $ 25.000.-/barn och termin. Svenska skolföreningen i Santiago de Chile är sedan starten 1991 ansluten till föreningen ”Svenska Skolor i utlandet”, SUF.

Kontaktpersoner:

Erik Bylund      mrbylund@gmail.com

Mirjam Schackenborg mirjam.schacken@gmail.com

 

Navigation

Top