Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och finns till för dig när du är utlandssvensk, turist, student, eller jobbar utomlands. Svenska Kyrkan har givit i uppdrag åt en ambulerande präst, Åsa Ström Broman, att finnas till hands för svenskar som besöker, lever eller arbetar i Sydamerika. Den ambulerande prästen kommer med jämna mellanrum att besöka Chile för att erbjuda det stöd som ryms inom Svenska Kyrkans uppdrag. Den ambulerande prästen kan till exempel stå till tjänst med hem-, sjuk- och fängelsebesök, dop, konfirmation och gudstjänst samt samtal. Alla svenskar som vistas eller bor i Chile är välkomna att ta kontakt: asa.strom-broman@svenskakyrkan.se, telefon +1 91 7582 2182. Ett uppdaterat schema om var den ambulerande prästen befinner sig finns tillgängligt på facebooksidan: Mobil präst Sydamerika / Svenska kyrkan

svenska kyrkan 

Navigation

Top