Marknadsguide Chile

Ambassaden i Santiago de Chile tog fram en marknadsguide för Chile år 2008. Guiden ger en översiktig introduktion till Chiles historia, geografi och samhälle. Därefter behandlas i tur och ordning de frågor och roblemområden som kan vara av intresse för svenska företag och entreprenörer som vill bedriva affärsverksamhet med Chile eller som vill etablera företag i landet: import- och exportprocedurer, investeringar i Chile, hur man startar företag, arbetsmarknadslagstiftning, beskattningsfrågor, redovisning och annan praktisk information.

För att få "Marknadsguide Chile" ta kontakt med ambassaden i Santiago.

Navigation

Top