Marknadsguide Chile

Ambassaden i Santiago de Chile tog fram 2008 en marknadsguide för Chile.

Guiden ger en översiktig introduktion till Chiles historia, geografi och samhälle. Därefter behandlas i tur och ordning frågor och problemområden som kan vara av intresse för svenska företag och entreprenörer som vill bedriva affärsverksamhet med Chile eller som vill etablera företag i landet: import- och exportprocedurer, investeringar i Chile, hur man startar företag, arbetsmarknadslagstiftning, beskattningsfrågor, redovisning och annan praktisk information.

Frågor om guiden kan ställas till Roberto Broschek

Navigation

Top