Minderåriga - extra dokument

Ska du ansöka om visum och är minderårig behöver du dokumenten nedan.

Minderårig är den som är under 18 år.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande. Ansökan om visum ska vara underskriven av vårdnadshavare
  • samtycke från vårdnadshavare eller förmyndare.
  • utresetillstånd bestyrkt av Notarius Publicus i de fall detta fordras

Navigation

Top