Besöka släkt och vänner - extra dokument

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs
  • motiv för resan samt resans längd
  • försörjningsintyg, till exempel arbetskontrakt, lönespecifikation etc.

Dokument som rör släktingen eller vännen i Sverige

Du måste även bifoga dokument som rör den släkting eller vän du ska besöka i Sverige.

Du måste ha:

  • blanketten Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, nr 240011. Den ska lämnas in i original och vara ifylld och underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig
  • personbevis för släktingen/vännen i Sverige. Personbevis för ändamålet Inbjudan beställs från Skatteverket
  • dokument som intygr släktskap om personen som bjuder in dig är en släkting
  • samt - om släktingen/vännen ska stå för din försörjning i Sverige - hans/hennes löne- eller pensionsbesked samt kontoutdrag för de senaste tre månaderna.

Navigation

Top