Besök längre än 90 dagar - dokument

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök eller, om har särskilda skäl, ett så kallat D-visum.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök samt D-visum under Basfakta i menyn till vänster.

Du behöver:

  • blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök
  • blanketten Familjeuppgifter - bilaga till din ansökan
  • ett pass eller annan giltig resehandling.
  • två nytagna färgfoton i passformat som inte är äldre än sex månader i storlek 45 mm x 35 mm. Fotona ska vara tagna rakt framifrån mot ljus bakgrund
  • kopia av återresebiljett
  • samt - om du är under 18 år eller har medföljande barn - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn. Notera att ytterligare handlingar krävs för sökanden under 18 år. Se under rubriken Minderåriga - extra dokument.

Den du ska besöka i Sverige behöver dessa dokument:

  • blanketten Inbjudan - för dig som vill bjuda in släkt och vänner, vilken ska vara i original
  • personbevis med ändamål "Inbjudan"
  • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige

Ansökan om D-Visum

Du behöver:

  • Blanketten National visa (D-visa). (Blanketten finns bara på engelska)

Navigation

Top