Söka visum till Sverige

Vill du besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om ett visum.

Lista över länder vars medborgare behöver visum för att besöka Sverige

Chilenska medborgare behöver inte ansöka om visum för att besöka Sverige.

Colombianer är viseringsfria sedan den 3 december 2015 och peruaner är viseringsfria sedan den 15 mars 2016.


Att ansöka

Du ansöker genom att lämna in ansökningsblankett och handlingar personligen på ambassaden. Tidsbokning krävs. Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor.

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, dokument som krävs och hur man ansöker i menyn till vänster.

Basfakta
Så ansöker du
Dokument som krävs
Besöka släkt och vänner - extra dokument
Affärsbesök - extra dokument
Sport- och kulturbesök - extra dokument
Turistbesök - extra dokument
Minderåriga - extra dokument
Medicinsk reseförsäkring
Besök längre än 90 dagar - dokument
Avgifter
Överklaga

Var vaksam mot försäljare av tjänster

Observera att ambassaden inte har någon koppling till försäljare utanför ambassadens lokaler, som erbjuder tjänster mot betalning. Det finns inga försäljare som kan påverka handläggningstiden eller beslut.

Navigation

Top