Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Som nära anhörig kan räknas t.ex. make, sambo och minderårigt barn. 

En tillfällig lag från den 20 juli 2016 har som huvudregel att den som bor i Sverige ska kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som söker uppehållstillstånd. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige).

Att ansöka 

Man ansöker om uppehållstillstånd genom att göra en webbansökan, on-line. Om du inte själv har möjlighet att söka via Internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elekroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du lämna en ansökan på svenska ambassaden.

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, vilka dokument som krävs och hur man ansöker, i menyn till vänster.

Navigation

Top