Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om arbetstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om arbetstillstånd

Ansökan om arbetstillstånd: 2 000 SEK

Ansökan för familj
Vuxna: 1 000 SEK
Barn under 18 år: 500 SEK

 

Betalning

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort direkt på webben.

Du som ansöker på en pappersblankett ska betala till ambassaden. För information om lokala avgifter och tillvägagångssätt, vänligen se:
Konsulära avgifter Chile

Särskilda avgifter för vissa yrken

För en del yrken gäller särskilda avgifter. Dessa är: artister, au pairer, gästforskare, idrottare och tränare. Dessa betalar 1000 SEK.

 

Navigation

Top