Sverige stöttar Chile i arbetet att släcka skogsbränderna

EU Map Forest Fires Support to Chile

Genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, stöttar Sverige Chile med material för att släcka de stora skogsbränder som drabbat landet de senaste månaderna.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Chile : Aktuella händelser

Skogsbränder i centrala Chile De senaste månadernas torra klimat har orsakat skogsbränder på flera ställen i centrala Chile. Följande regioner har varit särskilt påverkade: Coquimbo, Valparaíso,...

Evenemang

Navigation

Top