Rösta på ambassad eller konsulat till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

Om du är i Italien som turist eller utlandssvensk kan du antingen brevrösta eller rösta på ambassaden i Rom eller vid vissa av Sveriges konsulat i Italien.

Du kan även få material för brevröstning från ambassaden och nedan listade konsulat. Tänk på att ta med dig röstkortet och legitimation! Har du inget röstkort utfärdar vi ett dubblettröstkort. Kan du inte styrka din identitet får du inte rösta.

På nedanstående länk finner du Valmyndighetens sammanställning över platser och tider för röstning till rikdsdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 i det land där du befinner dig:

Navigation

Top