Passets giltighet vid resa

När du åker utomlands behöver du alltid pass, eller inom Schengenområdet ett nationellt id-kort. Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då de enda giltiga dokument som styrker identitet och medborgarskap.

För vistelse i Sverige eller i Italien finns det inga särskilda krav på passets giltighetstid. Man kan med andra ord vistas i Italien och åka tillbaka till Sverige så länge passet är giltigt.

För att resa till vissa länder behövs visum. För information om vad som gäller för det land du ska åka till, vänd dig till landets ambassad eller konsulat.

Navigation

Top