Svenskt medborgarskap för barn

I Sverige får ett barn fött efter 1 april 2015 till en svensk förälder automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln.

Barn födda före 1 april 2015 blir svenska medborgare från födelsen om mamma är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappa är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Föds barnet utomlands blir barnet svensk medborgare om pappan är svensk och gift med barnets mamma. Om föräldrarna inte är gifta med varandra, barnets pappa kan lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet. Det är bara du som är barnets pappa som kan lämna in en anmälan. Läs mer om barn fött utomlands före 1 april 2015 med svensk pappa på Migrationsverkets hemsida.

Information om svenskt medborgarskap för barn hittar du på Migrationsverkets hemsida.

Navigation

Top