Dubbelt medborgarskap

En grundtanke inom svensk medborgarrätt har varit att undvika dubbelt medborgarskap. Sverige har dock i samband med antagandet av 2001 års lag övergivit denna princip.

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får därför behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet. Likaså får den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Förlora eller behålla svenskt medborgarskap

Du som blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Du som är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har varit bosatt i Sverige eller om du är född i Sverige. På Migrationsverkets hemsida får du veta hur du ansöker om att få behålla det svenska medborgarskapet.

Återfå svenskt medborgaskap

Om du har förlorat eller befriats från ditt svenska medborgarskap kan du under vissa förutsättningar få tillbaka det genom en anmälan. Reglerna ser olika ut beroende på i vilket land du har medborgarskap i dag.

Information om att återfå svenskt medborgarskap hittar du på Migrationsverkets hemsida.

Navigation

Top