Intyg och översättningar

Utfärdande av intyg och översättningar av desamma

Ambassaden gör inte översättningar eller bestyrkning av översättningar.

Tillgodoräknande av svensk examen i Italien

För att tillgodoräkna dig din svenska examen i Italien, kontakta italienska ambassaden i Stockholm.

Tillgodoräknande av svenska betyg för att söka till italienskt universitet

För att kunna söka till ett italiensk universitet med svenska betyg, kontakta italienska ambassaden i Stockholm.

Navigation

Top