Ansökan om pass eller nationellt id-kort för personer fyllda 18 år

Alla som ansöker om pass eller nationellt id-kort måste komma personligen till ambassaden. Besökstid för passärenden är måndag och fredag kl 10-12.    

Den 1 november 2014 infördes tidsbokning online, se länk till höger

För att en passansökan ska vara fullständig och kunna behandlas behöver du lämna in följande handlingar:

  • Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" (ska laddas ner och fyllas i innan du kommer till ambassaden)
  • Om du är bosatt i Italien behöver du ett italienskt registerutdrag från kommunen (certificato di residenza och certificato di cittadinanza). Om du endast har svenskt medborgarskap, kan det på vissa kommuner vara svårt att få ett medborgarskapsintyg (certificato di cittadinanza). Då får du ha med dig även ditt italienska id-kort eller intyget om uppehållsrätt (Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea).
  • Giltig legitimation och ditt gamla pass.

Avgiften för pass eller id-kort är för närvarande 141 EUR och kan betalas med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard) eller kontant när ansökan lämnas in. Beloppet i EURO kan variera beroende på den aktuella valutakursen.

Kontrollera när ambassaden är stängd: Helgdagar

Navigation

Top