Ansökan om pass & nationellt id-kort

Alla som ansöker om ordinarie pass eller nationellt id-kort, även barn och ungdomar under 18 år, måste komma personligen till ambassaden i Rom. Tid för ansökan bokar du via länken till höger.

Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap" ska laddas ner och fyllas i innan ni kommer till ambassaden.

Handläggningstiden är två - tre veckor eftersom resehandlingarna tillverkas i Sverige. Foton ska ej tas med vid ansökningstillfället.

Passet eller id-kortet måste hämtas ut personligen på ambassaden eller på något av Sveriges honorärkonsulat. Handläggningstiden är då c:a tre veckor och en portoavgift på € 4 och en utlämningsavgift på € 15 tillkommer.

Ett alternativt sätt är att förnya passet i samband med ett besök i Sverige. Man kan vända sig till valfri passmyndighet och avgiften för ansökan om pass är 350 kronor samt för det nationella id-kortet 400 kronor. Normalt kan man få det färdiga passet inom en vecka. Kontakta gärna passexpeditionen i Sverige i förväg för att få besked om vilka handlingar du ska ta med dig innan du lämnar Italien. Tidsbokning kan krävas för passansökan. www.polisen.se

Den som ansöker om ett nytt pass eller nationellt id-kort måste göra två personliga besök på passmyndigheten, först för att lämna in ansökan och sedan för att hämta det färdiga passet/id-kortet.

Pass eller nationellt id-kort ska hämtas personligen, fullmakt gäller inte. Önskemål om hämtning på en annan passexpedition måste anges vid ansökningstillfället. För ungdomar under 18 år hämtas resehandlingen av en vårdnadshavare.

Den som fyllt 15 år kan själv hämta sin resehandling om vårdnadshavaren medger detta vid ansökningstillfället.

Under rubrikerna nedan hittar du anvisningar hur du gör för att ansöka om:

Sedan den 1 oktober 2005 är svenska pass biometriska, det vill säga passhandlingen innehåller ett datachip med personuppgifter och digitalt foto av passinnehavaren. I och med det nya ansökningsförfarandet behöver man inte längre ta med några passfoton.

Läs mer om Biometriska pass

Ändringar i passlagen fr o m 15 april 2016
Den 15 april 2016 genomförs vissa ändringar i passlagen (1978:302) och passförordningen (1979:664). Avsikten med de nya reglerna är i första hand att minska missbruk av svenska pass. Ändringarna innebär i huvudsak följande.
• Svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.
• Ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren.
• Giltighetsområdet i ett provisoriskt pass ska begränsas till den sökandes behov av pass. (Detta gäller inte vanliga pass)
• Giltighetstiden för vanligt pass till barn under 12 år sänks till 3 år.

 

Navigation

Top