Reseinformation Italien

Allmänna säkerhetsläget

Italien är generellt ett tryggt resmål. Våldsbrottsligheten i Italien är inte högre än i andra länder i Västeuropa. Som på alla populära resmål, är dock turister eftertraktade av ficktjuvar, håll därför ögonen på dina värdesaker, använd inte bakfickan för plånboken och undvik att hänga handväskan på stolen på restauranger och allmänna platser. Var därför särskilt uppmärksam på dina tillhörigheter där många människor samlas, som t.ex. kollektivtrafiken, populära turistplatser och restauranger. Till exempel, var extra vaksam på busslinjerna 40 och 64 som går till och från Peterskyrkan i Rom.

Lämna gärna pass på hotellet och förvara kontanter och kreditkort på olika ställen.

När du åker taxi, kräv att chauffören använder taxametern eller kom överens om taxan innan resan.

I händelse av stöld, gå till den lokala polisen (Carabinieri eller Polizia di Stato).

Terrorism

Italien har säkerhetsnivå två, vilket är den näst högsta nivån. Nivå 2 innebär att man snabbt kan aktivera och ingripa med specialstyrkor från både polis och militär. Italien har förstärkt kontrollen av det egna territoriet och man har stärkt gränskontrollerna.

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT har antalet terrorattentat i västvärlden ökat efter att Isil i september 2014 uppmanande sina sympatisörer att agera mot länder utanför konflikten i Syrien och Irak.

http://www.sakerhetspolisen.se/ 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Italienska civilförsvaret Protezione civile

Italienska inrikesdepartementet: Ministero dell´Interno (endast på italienska)

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Lavinfara
Befinner du dig i Italien för att åka skidor bör du vara medveten om att det under vintersäsongen finns stora risker för laviner. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. Se även webbsidan: Meteomont. Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala.
Översvämningar
De mest förekommande naturkatastroferna som drabbar Italien är översvämningar. Lokala myndigheters anvisningar och råd bör alltid följas. Lägesbeskrivning om höga vattennivåer respektive översvämningar finns att läsa på italienska civilförsvarets hemsida.
Jordskalv
Italien är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv förekommer. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du söka dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. Den italienska civila räddningsberedskapen är god. Mer information ang. jordskalv finner du på italienska civilförsvarets hemsida. Se även karta över seismiska områden i Italien och klassificering.
Vulkanutbrott
Flera av Italiens vulkaner är aktiva, bland de mer kända finns Etna, Stromboli, Vulcano och Vesuvius. Etna och Stromboli har båda regelbundna utbrott och är därför inte att bedöma som farliga. Dessa vulkaner är ständigt under övervakning vilket innebär att myndigheterna (italienska räddningstjänsten) försöker att  förutse vilka vägar eventuella lavaströmmar skulle kunna ta och på så sätt förhindra att människor kan komma till skada. Vesuvius, som befinner sig strax söder om Neapel, har inte haft något utbrott sedan 1944, men är ändå den vulkan som bedöms som mest oroväckande i Italien eftersom det rör sig om en explosiv typ av vulkan och det är därmed svårt att förutse vad ett eventuellt utbrott skulle kunna föra med sig. Etna är den högsta vulkanen i Europa, under vissa perioder av året arrangeras organiserade turistturer på Etna för att kunna beskåda vulkanlanskapet och lavaströmmarna på närmare håll. Mer information om Italiens vulkaner finner du italienska civilförsvarets hemsida.
På grund av askmolnen som kan uppstå under vulkanutbrott på Etna kan i enstaka fall flygplatsen i Catania stängas under kortare perioder. Flygtrafiken hänvisas då till närliggande flygplatser.
Skogsbränder
Skogsbränder är vanligt förekommande i Italien under sommarhalvåret. Vid bränder uppmanar ambassaden svenskar att följa anvisningar från lokala myndigheter samt hålla sig uppdaterade genom lokala nyhetssändningar. Uppdaterad information angående skogsbränder finner du på italienska civilförsvarets hemsida.

In- och utresebestämmelser

Kom ihåg att alltid ha med pass eller nationellt id-kort när du reser till Italien, annars kan du få problem på flygplatser, hotell och i poliskontroller. Körkortet är ingen resehandling.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese-bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Svenskar är berättigade till hälso- och sjukvård vid allmänna italienska sjukhus och hälsovårdscentraler förutsatt att man kan uppvisa ett europeiskt sjukvårdskort. Sådant kort erhålls från försäkringskassan. De allmänna sjukhusen håller i allmänhet en tillfredsställande professionell nivå, även om problem förekommit främst i södra och centrala Italien. De allmänna sjukhusens materiella standard är oftast lägre än i Sverige, och endast i undantagsfall är personalen engelskspråkig. Den privata sjukvården är väl utbyggd i de större städerna.

Det är viktigt att resenärer ser över sitt vaccinationsskydd innan avresa.
Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Tänk på att i Italien är det inte självklart att alla talar engelska. Det är vanligt att man lämnar lite dricks på restaurang.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Särskild försiktighet bör iakttas i folksamlingar, bussar och tunnelbanor där det finns risk för ficktjuvar. Riskerna är särskilt höga på de viktigaste turistorterna som Rom, Venedig och Florens. Kriminaliteten i centrala Neapel är hög.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen avviker från den svenska och olycksstatistiken är hög. Trafiken i Rom och övriga stora städer i Italien är tidvis väldigt intensiv. Även då man inte själv kör bil bör man vara aktsam vid övergångställen.

Hastigheten på motorvägarna är hög. Halvljus är obligatoriskt på vägar och motorvägar utanför stadsområdena. Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille. Märk att man kan få betala höga böter samt riskerar fängelsestraff om man kör onykter. Användande av mobiltelefon för bilförare är endast tillåtet med högtalare eller hörlurar. Säkerhetsbälten är obligatoriska.

Miljözoner / Zona a traffico limitato (ZTL)
Flera orter i Italien har infört s k miljözoner, d v s delar av de äldre stadskärnorna är avstängda för vanlig trafik. För att få köra inom den avstängda zonen krävs tillstånd av den lokala trafikpolisen. Vissa städer har helt förbud att köra in medan andra kan ha begränsningar vissa tider t ex vardagar kl 8-18.
Mer information finns på italienska statens turistbyrås hemsida

Nyttig information - Bila i Italien

Information om tågtrafiken

Trafikförseelser / Böter i Italien
Ambassaden kan inte bistå privata personer angående trafikförseelser i Italien.

Normalt brukar italienska myndigheter skicka trafikboten till utlandet inom ett år, men om de har problem med att få fram uppgifter och adressen kan tiden förlängas. 

För mer ingående information om böter och kontroll av dessa måste ambassaden hänvisa er att kontakta poliskontoret som utfärdat boten eller med företaget som har getts i uppdrag att agera för den lokala polismyndigheten vad det gäller de administrativa lagöverträdelser som utförts av medborgare som är folkbokförda utomlands.

En eventuell överklagan ska lämnas in skriftligt på italienska och skickas med kvitto på mottagande till en ”giudice di pace” (fredsdomare).

Om en bot betalas för sent kan man få ytterligare en påminnelseavgift. Om boten inte betalas har italienska myndigheter idag utvalda svenska inkassobyråer som går deras ärenden.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att ta med det europeiska försäkringskortet, som utfärdas av Försäkringskassan, samt att ha en reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. En medborgare från ett EU-land har vid vistelse i annat EU-land rätt till akut sjukvård. Ta med pass och det europeiska försäkringskortet då du besöker sjuhusets "pronto soccorso".

Övriga upplysningar

Användbara telefonnummer

  • Polisen 112 eller 113
  • Ambulans 118
  • Brandkåren 115

 Mer information om Italien och Europa: Ditt Europa


Ambassaden & konsulat

Navigation

Top