Praktikanter till ambassaden i Rom – vårterminen 2018

Ambassaden i Rom erbjuder under vårterminen 2018 tre oavlönade praktikplatser för studenter med svenskt medborgarskap som är inskrivna vid svenskt eller utländskt universitet/högskola.

För mer information besök Regeringskansliets hemsida.

 

Navigation

Top