Praktikanter till ambassaden i Rom – höstterminen 2017

Ambassaden i Rom erbjuder under höstterminen 2017 tre oavlönade praktikplatser för studenter med svenskt medborgarskap som är inskrivna vid svenskt eller utländskt universitet/högskola.

Sveriges ambassad i Rom

Är du intresserad av Italien och Sveriges relationer till Italien eller av FN-systemet och svensk biståndspolitik? Välkommen att söka någon av våra tre praktikplatser hösterminen 2017.

Uppgifter under praktiken 

Praktikplats nr 1 har sin tyngdpunkt vid arbetet på den del av ambassaden som ansvarar för den ekonomiska och politiska rapporteringen om Italien, och till viss del även Sverigefrämjande i Italien (näringslivsfrämjande, kulturutbyte och offentlig diplomati). I arbetsuppgifterna ingår att upprätta promemorior till UD och övriga Regeringskansliet, delta i vissa interna möten, externa briefingar och seminarier, aktivt bidra till innehållet på ambassadens hemsida, delta i olika Sverigefrämjandeprojekt i Italien, samt andra på en ambassad förekommande uppgifter.

Praktikplats nr 2 har sin tyngdpunkt vid arbetet på den del av ambassaden som ansvarar för ambassadens press- informations-, och kommunikationsarbete samt det kulturella utbytet mellan Sverige och Italien. Du kommer att aktivt arbeta med ambassadens hemsida och annan extern kommunikation gentemot allmänheten och andra aktörer i Italien, bl.a. italiensk media. Du kommer även att involveras i de projekt som berör det kulturella utbytet mellan Sverige och Italien.

Praktikplats nr 3 har inriktning mot FN-organen i Rom. Ambassaden i Rom har en separat avdelning som har som huvudsaklig uppgift att följa utvecklingen i FN-organen i Rom, FAO (Food and Agriculture Organization), WFP (World Food Programme) och IFAD(International Fund for Agricultural Development), samt företräda Sverige vid möten och förhandlingar med representanter för övriga medlemsstater och sekretariaten. Du kommer att, under ledning av de permanenta representanterna, skriva rapporter, delta i externa möten, briefingar och seminarier.

Din bakgrund och kompetens

Den som söker praktikplats nr 1 bör ha en studieinriktning inom antingen samhälle/statsvetenskap, ekonomi, journalistik eller juridik, ha mycket goda kunskaper i italienska och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Den som söker praktikplats nr 2 bör ha en studieinriktning inom antingen journalistik/kommunikation, kulturvetenskap, språk eller samhälle/statsvetenskap, ha mycket goda kunskaper i italienska och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Den som söker praktikplats nr 3 bör ha som inriktning samhälle/ekonomi eller juridik. Insikt i FN-systemet generellt är meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav för praktikplatsen.

Praktiken omfattar de flesta på en ambassad förekommande uppgifter, men praktikplatserna har sinsemellan olika inriktning och därmed läggs tyngdpunkten vid olika uppgifter.

Övrigt

Praktiken bör motsvara en termins studier.

För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik
inom utrikesförvaltningen
.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.com/Rom.

Praktikanterna ordnar själva sitt boende i Rom, men tidigare praktikanter kan ofta bistå med värdefulla tips.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om praktiken, kontakta Cristina Kvist på telefon +39-06 441 94 100.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår (motsv.) senast den 31 mars 2017. Ansök via vårt rekryteringsverktyg. Glöm inte ange vilken av praktikplatserna du i första hand är intresserad av.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 500 personer, varav 600 utomlands. Utrikesdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.

 

Navigation

Top