Praktik på ambassaden i Rom – höstterminen 2015

Ambassaden erbjuder under höstterminen 2015 två oavlönade praktikplatser i Rom för studenter med svenskt medborgarskap som är inskrivna vid svenskt eller utländskt universitet/högskola.

Tiden för praktiken är normalt motsvarande tiden för en termin vid ett svenskt universitet, men mindre avvikelser kan förekomma. Praktiken omfattar de flesta på en ambassad förekommande uppgifter, men praktikplatserna har sinsemellan olika inriktning och därmed läggs tyngdpunkten vid olika uppgifter. Mycket goda kunskaper i italienska är nödvändiga. 

Om praktiken inte är poänggivande skall praktikantens institution vid universitetet intyga att praktiken är relevant för den studerandes studieinriktning.

Inga ekonomiska ersättningar utgår för praktiken. Praktikanterna ordnar själva sitt boende i Rom, men tidigare praktikanter kan ofta bistå med värdefulla tips. En registerkontroll utförs innan praktiken påbörjas. En sjukvårdsförsäkring måste ha tecknats för praktikens hela längd.

Ansökningar om praktikplats för höstterminen 2015 bör ha inkommit till ambassaden senast fredagen 27 mars 2015. Skicka personligt presentationsbrev på svenska, CV (inkl. arbetslivserfarenhet), utdrag av tenterade kurser vid universitet eller högskola med betyg samt gymnasiebetyg. Tre referenspersoner skall anges. Ansökan skickas till ambassaden.rom@gov.se dit även frågor om mer information kring praktiken kan ställas. Ange tydligt vilken eller vilka praktikplatser du söker med referensnummer för respektive praktikplats.

 

Den första praktikplatsen har sin tyngdpunkt vid arbetet på den del av ambassaden som ansvarar för den ekonomiska och politiska rapporteringen om Italien, och till viss del även Sverigefrämjande i Italien (näringslivsfrämjande, kulturutbyte och offentlig diplomati). Praktikanten får under handledning upprätta promemorior till UD och övriga Regeringskansliet, delta i vissa interna möten, externa briefingar och seminarier, aktivt bidra till innehållet på ambassadens hemsida, delta i olika Sverigefrämjandeprojekt i Italien, samt andra på en ambassad förekommande uppgifter.

Den som söker platsen bör ha en studieinriktning inom antingen samhälle/statsvetenskap, ekonomi, journalistik eller juridik, ha goda/mycket goda kunskaper i italienska och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

(Vid ansökan till praktikplatsen ange ref.nr 1504)

Den andra praktikplatsen har sin tyngdpunkt vid arbetet på den del av ambassaden som ansvarar för ambassadens press- informations-, och kommunikationsarbete samt det kulturella utbytet mellan Sverige och Italien. Praktikanten får under handledning aktivt arbeta med ambassadens hemsida och annan extern kommunikation gentemot allmänheten och andra aktörer i Italien, bl a italiensk media. Praktikanten involveras också i de projekt som berör det kulturella utbytet mellan Sverige och Italien.

Den som söker platsen bör ha en studieinriktning inom antingen journalistik/kommunikation, kulturvetenskap, språk eller samhälle/statsvetenskap, ha goda/mycket goda kunskaper i italienska och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

(Vid ansökan till praktikplatsen ange ref .nr 1505)

 

Navigation

Top