Arbetsgrupp för Sverigefrämjande

Våren 2004 påbörjade en arbetsgrupp för koordinering av Sverigefrämjande i Italien sitt arbete. Deltar i detta initiativ gör några svenska nyckelaktörer verksamma i landet; Sveriges ambassad i Rom, Business Sweden i Milano, Handelskammaren Assosvezia (Milano) samt generalkonsulatet i Milano, såsom representant för konsulära kåren.

Syftet är att skapa ett forum för Sverigefrämjande med regelbundna möten, stimulera informationsutbyte om planerade aktiviteter och diskussion om möjlig samverkan vid olika projekt med koppling till Sverige.

Den som har uppslag eller idéer inom detta område uppmanas kontakta någon av följande:

Business Sweden:
Kristofer Svartling
E-post: kristofer.svartling@swedishtrade.se

Assosvezia:
Jessica Karlsson
E-post: jessica.karlsson@assosvezia.it

Ambassaden:
Sara Dahlsten
E-post: sara.dahlsten@gov.se

 

Navigation

Top