Arbetet med FN-organen

Ambassaden fungerar som Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i Rom. Sveriges representanter har att i samråd med berörda delar av regeringskansliet företräda Sverige genom att driva de av Sverige prioriterade frågorna och aktivt medverka i det internationella samarbetet, inklusive EU-arbetet. Sveriges representation vid

De tre organisationerna är:

  • FAO
  • WFP
  • IFAD

FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO

Food and Agriculture Organization
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma
Tel: +39 6 570 51
Fax: +39 6 570 531 52
www.fao.org
www.faonorden.se

FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP

World Food Program
Via Cesare Giulio Viola 68
Parco dei Medici
00148 Roma
Tel: +39 6 651 31
Fax: +39 6 659 06 32
www.wfp.org

Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD

International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Roma
Tel: +39-6-545 91
Fax: 39-6-504 34 63
www.ifad.org

Navigation

Top