Ambassadens miljöarbete

I enlighet med de riktlinjer som anges i Regeringskansliets miljöpolicy har ambassaden inlett ett arbete i syfte att minska den dagliga verksamhetens negativa påverkan på miljön.

Några av de åtgärder som vidtagits är:

  • Solpaneler är uppsatta på residenset för uppvärmning av vatten.
  • Ambassaden köper endast in lågenergilampor i den utsträckning det är möjligt.
  • Tidsbestämning av uppvärmning respektive luftkonditionering på ambassaden.
  • Ett italienskt företag hämtar regelbundet ambassadens insamlade papper och transporterar det till en återvinningsstation.
  • Ambassaden har infört en resepolicy som innebär att anställda vid tjänsteresa alltid ska använda det färdmedel som har minst klimatpåverkan. I de fall som tjänsteresor görs med flyg ska ambassaden utifrån de medel som finns tillgängliga köpa utsläppsrätter.

Vid ambassaden finns en miljögrupp som med jämna mellanrum träffas för att diskutera vilka miljöförbättringar som kan göras och huruvida de konkreta åtgärder som tagits varit framgångsrika.

Navigation

Top