Ambassaden

Välkommen till Sveriges ambassad i Rom. Ambassaden i Rom täcker Italien samt sidoackrediteringslandet San Marino. Dessutom ansvarar ambassaden för Sveriges relationer till de FN-organ som har säte i Rom – FAO, WFP och IFAD.

Italien är ett av de fyra stora EU-länderna med Europas tredje ekonomi och en befolkning av samma storlek som Frankrikes och Storbritanniens. Dessutom medlem såväl i EMU som NATO och "granne" till Europas krisområde på Balkan. Att bevaka och rapportera om förhållanden som är relaterade till Italiens engagemang i dessa gemensamma frågor liksom att söka stöd för svenska positioner är prioriterade uppgifter för ambassaden.

Hög prioritet har även att ytterligare aktivera de svensk-italienska relationerna på politiska, handelspolitiska och kulturella områden.

Ambassaden är därefter organiserad i ett antal huvuduppgifter:

  • Politisk och ekonomisk bevakning och rapportering
  • Sverige/näringsfrämjande/handel
  • EU-handelsfrågor/handelspolitik
  • Konsulära-/rättsfrågor
  • Administration

Öppettider:

Telefontid: måndag–torsdag 09.00-13.00/14.00-16.00, fredag 09.00-13.00/14.00-15.00

Besökstid: måndag – fredag 09.00-12.00

Besökstid för passärenden: måndag och fredag 09.00-12.00

Besökstid för migrationsärenden: tisdag och torsdag 09.00-12.00.

Helgdagar 2017 och 2018

I mycket allvarliga nödsituationer, som kräver omedelbar hjälp då ambassaden är stängd, kan Du ringa till ambassadens telefon: +39 06 441 94100 för vidarekoppling till utrikesdepartementets konsulära jour i Stockholm.

På ambassadens hemsida kan du, under rubriken ”Om olyckan är framme” få bra information och råd om hur du själv kan finna en lösning på ditt problem.

Navigation

Top