Ambassadens personal

  • Robert_Rydberg_foto_Ellinor_Lundmark1

    Robert Rydberg Foto: Ellinor Lundmark

På Sveriges ambassad i Rom arbetar följande personer:

Robert Rydberg
Ambassadör

Linda Schwartz
Assistent till ambassadören
Tel: +39-06-44194221

Politiska och ekonomiska frågor

Kristin Forsgren Bengtsson
Ministerråd, politiska frågor
Tel: +39-06-44194222

Sara Dahlsten
Ambassadråd
Tel: +39-06-44194259

Giulia Meo
Praktikant
Tel: +39-06-44194242

Multilaterala frågor

Fredrik Alfer
Ministerråd, Biträdande svensk representant vid FAO
Tel: +39-06-44194252

Victoria Jacobsson
Ambassadråd, Biträdande svensk representant vid WFP och IFAD
Tel: +39-06-44194251

Clara Axblad
Handläggare
+39-06-44194254

Liselott Schweitz Felici
Assistent till Sveriges ständige ombud vid FAO
Tel: +39-06-44194249

Jesper Edholm Widén
Praktikant
Tel: +39-06-44194402

Konsulära och administrativa frågor

Cristina Kvist
Ambassadråd
Administrativ chef, konsulär- och migrationsansvarig
Tel: +39-06-44194225

Press, information, kultur

Sara Dahlsten
Ambassadråd
Tel: +39-06-44194259

Malena Hessel
Handläggare för kommunikation, främjande och kultur
Tel: +39-06-44194278                                   

Susanna Tavazzi
Handläggare för kommunikation, främjande och kultur
(vikarie)
Tel: +39-06-44194243

Vera Nordén
Handläggare för kommunikation, främjande och kultur
(vikarie)
Tel: +39-06-44194239

My Stjärnkvist
Praktikant
Tel: +39-06-44194223

Konsulära gruppen

Anita Sjöstedt-Augelli
Kanslist, konsulär handläggare, fastighetsfrågor
Tel:+39-06-44194236

Marita Carlsson
Konsulär- och migrationshandläggare
Tel: +39-06-44194201

Susanne Bratt
Konsulär- och migrationshandläggare
Tel: +39-06-44194100

Erika Johansson
Konsulär- och migrationshandläggare
Tel: +39-06-44194100

Simone Augelli
Konsulär- och migrationsassistent
(vikarie)
Tel: +39-06-44194100

Frida Brusén
Konsulär- och migrationsassistent
(vikarie, föräldrarledig)
Tel: +39-06-44194100

Administrativa gruppen

Annika Jeppsson
Tredje ambassadsekreterare, arkiv
Tel: +39-06-44194227

Kristina Nilsson
Administration, protokoll, översättning
Tel: +39-06-44194232

Elena Lindström
Kassör
Tel: +39-06-44194228

Antonella Donati
Lokalvårdare

Premadasa Ranasinghe
Administrativ assistent/chaufför

Carl Löfvenborg
Administrativ assistent/chaufför
Tel: +39-06-44194239

Simone Augelli
Administrativ assistent/chaufför
(vikarie)
Tel: +39-06-44194230

Försvarsavdelningen

Fredrik Peedu
Försvarsattaché (reseattaché)
Tel: +39-06-44194249

Liselott Schweitz Felici
Assistent till försvarsattachén
Tel: +39-06-44194249
…………

Handelskontor Business Sweden
Kristofer Svartling
Country Manager  (med säte i Milano)
Tel: +39-02-86398215
E-post: kristofer.svartling@business-sweden.se

 

Navigation

Top