Erkännande av svensk akademisk examen i Italien

En svensk akademisk examen är inte automatiskt erkänd i Italien. För den som har en akademisk examen från ett svenskt universitet eller en svensk högskola finns möjlighet att ansöka om erkännande av svensk examen, ett så kallat ”Dichiarazione di Valore”.

För att ansöka om Dichiarazione di Valore går det bra att vända sig till Italiens ambassad i Stockholm. På ambassadens hemsida finns information om till exempel vilka blanketter som ska fyllas i, vilka dokument som ska skickas med ansökan och listor över auktoriserade översättare. Blanketterna finns tillgängliga på både italienska och svenska (sidan två i dokumenten) och kan laddas ner på ambassadens hemsida.

Utfärdandet av Dichiarazione di Valore är kostnadsfritt. Kostnad kan tillkomma för legalisering av dokument.

För mer information och blanketter, se Italienska ambassadens hemsida: http://www.ambstoccolma.esteri.it/Ambasciata_Stoccolma/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/Studi/

För information om apostille och legalisering hänvisas till Regeringskansliets hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/2557

Navigation

Top