Studier i Italien

På denna sida finns information för dig som är intresserad av att studera vid ett universitet i Italien.

Svenska medborgare som vill studera vid ett universitet i Italien ska själva vända sig till studerandeexpeditionen vid det universitet de är intresserade av, för att få reda på hur antagningen går till och vilka dokument den sökande måste förse universitet med. För att kunna bli antagen krävs till en början att den sökande har behörighet att läsa vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola (se underfliken ”erkännande av svensk gymnasieutbildning i Italien" till vänster). Den som inte har behörighet att läsa vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola har således inte behörighet att läsa vid ett italienskt universitet.

Följande dokument ska lämnas till studerandeexpeditionen vid det universitet där den sökande vill studera:

a) Ansökningsblankett, kan laddas ner från www.miur.it/UserFiles/1972.pdf,
b) ”Certificato di Valore” (se fliken ”erkännande av svensk gymnasieutbildning” i menyn till höger),
c) Gymnasieslutbetyg (på svenska och italienska),
d) Eventuella övriga handlingar som universitet kan komma att kräva.

Tänk på att alltid följa universitetets ansökningsinstruktioner. För vissa utbildningar, till exempel arkitekt, veterinär och läkare, måste inträdesprov göras. Bedrivs undervisningen på italienska kan italienskprov förekomma för att fastslå den sökandes kunskap i språket.

Gymnasieslutbetyget ska vara försett med apostille och översättningen av svenska dokument ska utföras av en auktoriserad översättare samt legaliseras av Italiens ambassad i Stockholm. För mer information om apostille och legalisering hänvisas till Regeringskansliets hemsida: www.regeringen.se/sb/d/2557.

För den som studerar vid universitet eller högskola i Sverige finns även möjlighet att delta i utbytesprogram, såsom Erasmus. För information på svenska se www.erasmusstudent.se.


Användbara länkar:

Italiens ambassad i Stockholm - www.ambstoccolma.esteri.it
Cerca Università – sökmotor för italienska universitet, http://cercauniversita.cineca.it
Study in Italy – Information om ansökning, studentliv, stipendier mm. www.study-in-italy.it/ I

Navigation

Top