Länkar

Aperitivoklubben i Milano
www.aperitivoklubben.com

Assosvezia
Svensk-italienska handelskammaren
www.assosvezia.it/

Bo i Bo
Italiensk-svensk kulturförening i Bologna
www.boibo.it

Calendario delle manifestazioni fieristiche in Italia
Information om italienska mässor, sökbar på ort och bransch
www.mi.camcom.it/fiere

Confindustria
Italienska industriförbundet, länkar till alla större branschföreningar
www.confindustria.it

Italienska ambassaden i Stockholm
www.ambstoccolma.esteri.it

Italienska handelskammaren i Stockholm
www.italchamber.se

Le Camere di Commercio Italiane
Samling av italiens handelskammare
www.chamberofcommerce.it

Nordeuropa News 
Nyhetssajt 
www.nordeuropanews.it

Pagine Gialle
Italienska Gula Sidorna
www.paginegialle.it

Poste Italiane
Italienska posten
www.poste.it

Provenezia
En svensk nationell organisation som på frivillig grund bidrar till att "rädda" Venedigs kulturskatter  bla genom insamling av medel. För närvarande är verksamheten inriktad på att restaurera ett av de fyra antika lejonen vid ingången till den sk "Arsenalen".
www.provenezia.se

SERN
Ett  nätverk   för samarbete  mellan  Emilia-Romagnaregionen i Italien och (främst) Norrbotten, Västra Götaland, Norrköpingsregionen och  Stockholm . SERN  omfattar förutom regionala och lokala myndigheter även skolor,ideella föreningar, och företag  mfl . Samarbete fokuserar på fem områden: miljö, välfärdspolitik, företagande, turism samt utbildning och kultur.
www.sern.eu

Skandinaviska Föreningens Konstnärskollegium i Rom
www.skandinaviskforening.org

Svenska klubben/svenska församlingen i Turin
www.svenskiturin.it

Svenska Institutet i Rom
www.isvroma.org

Svenska kyrkan i Rom
www.svenskakyrkan.se/rom

Svenska skolan i Rom
Erbjuder kompletterande undervisningen i svenska (2 lektionstimmar i veckan) och riktar sig till barn och ungdomar mellan 6 och 20 år som har svenska som ett levande språk i hemmet. Minst en av föräldrarna skall vara svensk medborgare.
www.svenska-skolan-rom.se

SVIV - Svenskar i världen
www.sviv.se

SWEA Rom
Swedish Women's Educational Association - är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.
www.chapters-swea.org/rom/

SWEA Milano
www.chapters-swea.org/milano

Ufficio Commerciale Svedese  Exportrådet
Exportrådets kontor i Italien.
www.swedishtrade.se/italien

Villa Nobel
Villa Nobel var Alfred Nobels hem i Sanremo under de sista åren av hans liv. Villan kan besökas; där finns en permanent utställning över Nobel.
www.villanobel.provincia.imperia.it

Villa San Michele
www.sanmichele.org

Navigation

Top