Svenska skolor och kyrkor i Italien

Det finns inga svenska skolor i Italien, men i Rom och Milano finns svenska skolföreningen som bedriver kompletterande svenskundervisning för barn mellan från sex till 20 år. Svenska kyrkan i Italien är belägen i Rom. För adresser och övrig information, se nedan.

Svenska skolföreningen i Rom
Kompletterande undervisning i svenska
ordförande: Carin Svantesson Teti
Webbsida: www.svenska-skolan-rom.com

Svenska skolföreningen i Milano
Kompletterande undervisning i svenska
Webbsida: www.svenskaskolanimilano.it och www.ssim.it

Svenska Kyrkan i Rom  
Via A. Bertoloni 1E
00197 Roma
Tel: +39 068080474
E-post: rom@svenskakyrkan.se
Webb: www.svenskakyrkan.se/rom

Svenska kyrkan firar som regel gudstjänst i
S:a Katarinakapellet i Birgitta-huset, Piazza Farnese 96,
torsdag kl 19 och söndag kl 11.15.

Öppet hus tis, ons, tors 11-15 i S:t Lukasgården,
Via Antonio Bertoloni 1/E.

 

Navigation

Top