Länkar

Assosvezia
Svensk-italienska handelskammaren

Länk: www.assosvezia.it

Business Sweden
Business Swedens kontor i Italien.

Länk: www.business-sweden.se/italien/

Calendario delle manifestazioni fieristiche in Italia
Information om italienska mässor, sökbar på ort och bransch

Länk: www.mi.camcom.it/fiere

Circolo Scandinavo
Skandinaviska föreningens konstnärhus i Rom

Länk: www.circoloscandinavo.it/

Confindustria
Italienska industriförbundet, länkar till alla större branschföreningar

Länk: www.confindustria.it

Italienska ambassaden i Stockholm

Länk: www.ambstoccolma.esteri.it

Italienska handelskammaren i Stockholm

Länk: www.italchamber.se

Le Camere di Commercio Italiane
Samling av italiens handelskammare

Länk: www.chamberofcommerce.it

Nordeuropa News
Nyhetssajt
Länk: www.nordeuropanews.it/

Pagine Gialle
Italienska Gula Sidorna

Länk: www.paginegialle.it

Poste Italiane
Italienska posten

Länk: www.poste.it

Provenezia
En svensk nationell organisation som på frivillig grund bidrar till att "rädda" Venedigs kulturskatter bla genom insamling av medel. För närvarande är verksamheten inriktad på att restaurera ett av de fyra antika lejonen vid ingången till den sk "Arsenalen".

Länk: www.provenezia.se

Svenska Institutet i Rom
Svenska Institutet i Rom grundades 1926 med dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf som en starkt dirvande kraft. På initiativ av Institutets dåvarande föreståndare Einar Gjerstad instiftades 1937 en stödförening av vänner till Institutet.

Länk: www.isvroma.it

SWEA - Swedish Women's Educational Association
Förening för svensktalande kvinnor i Rom som ger möjlighet att träffas kring ett gemensamt språk, kulturarv och gemensamma traditioner.

Länk: http://rom.swea.org/

Villa Nobel
Villa Nobel var Alfred Nobels hem i Sanremo under de sista åren av hans liv. Villan kan besökas; där finns en permanent utställning över Nobel.

Länk: www.villanobel.provincia.imperia.it

Visit Sweden
Visit Sweden.

Länk: www.visitsweden.com/sweden/

S:t Katarina kapell
Kapellet ligger i kryptan under Birgittakyrkan och är invigt för Svenska kyrkans gudstjänster. Det är troligen en unik lösning att Svenska kyrkan har sin gudstjänstlokal i ett katolskt kloster. Kapellet är Birgittaordens egendom men församlingen äger nyttjanderätten.

Länk: www.svenskakyrkan.se/rom
Web: www.brigidine.org

Navigation

Top