Sverige och Italien: ekonomi, handel och investeringar

Allmän information om ekonomi, handel och investeringar mellan Sverige och Italien finns i den landpromemoria om Italien som återfinns på denna hemsida under fliken ”Landfakta” och underfliken ”Om Italien”. Se särskilt kapitlen om ”Ekonomi, handel och statsfinanser” och ”Förbindelser med Sverige”.

”Business Sweden” har ett kontor i Milano och deras uppdrag är att  förenkla för svenska företag att nå ut med produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling för företag, events och riktade satsningar.

Dessutom ansvarar de för att identifiera och skapa möjligheter och intresse kring kompetenscentra, dvs. kluster av branscher, företag och kompetenser på den svenska marknaden.

Svenska företag som har erfarenhet av handelshinder på den italienska marknaden och vill diskutera möjliga vägar för att lösa dessa kan kontakta Sveriges ambassad i Rom. Läs mer om handelshinder i dokumentet "Handelshinder" i länksamlingen till höger.

Italienska företag eller privatpersoner som önskar exportera till den svenska marknaden bistås i första hand av Italienska ICE:s kontor i Stockholm som kan nås via e-post stoccolma.stoccolma@ice.it Även den Italienska handelskammaren i Stockholm kan bistå italienska företag vid export till Sverige. Kontaktinformation återfinns på hemsidan

Den italiensk- svenska handelskammaren Assosvezia i Milano har ca 100 medlemmar, främst svenska företag och anordnar affärs- och kulturevenemang i främst norra Italien. Handelskammaren erbjuder sina medlemmar även viss service, tex. rättslig hjälp, landinformation, översättning och hjälp till italienska företag som vill in på den svenska marknaden. Adress: Via Agnello 6 - 20121 Milano, e-post info@assosvezia.it, tel. +39 02 877524, officiell hemsida

Navigation

Top