Så ansöker du

Det enklaste och snabbaste sättet att söka uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket och prioriteras.

Beskrivningen nedan gäller dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem som inte heller är medborgare i EU/EES eller som är svensk medborgare.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs.

2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar för webbansökan. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.

Migrationsverkets webbansökan

3. Din familjemedlem ska svara på frågor
Din familjemedlem ska besvara ett frågeformulär. När du skickat din ansökan får han/hon automatiskt e-post med instruktioner. Familjemedlemmen ska svara på frågorna inom två veckor.

4. Besök utlandsmyndigheten
Invänta den uppmaning du får via e-post om att boka tid för ett besök på ambassaden. Först då har Migrationsverket gått igenom din ansökan och din familjemedlems svar och överfört ditt ärende till ambassaden.

Du bokar tid genom att vidarebefordra Migrationsverkets e-post (där du uppmanas att ta kontakt med utlandsmyndigheten för att boka tid för intervju) till ambassaden i rom: migration.rom@gov.se. Ambassaden kommer då att svara på denna e-post med dag och tid för intervju.

På ambassaden ska du styrka din identitet med pass och du blir intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Ta med originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Migrationsverket kan också ha uppmanat dig att ta med ytterligare dokument i sitt e-postmeddelande. Foto och fingeravtryck kan tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas ppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Efter intervjun återsänds ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden.

6. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Eftersom du redan vistas legalt inom Schengenområdet reser du till Sverige och ordnar kortet där. Besök Migrationsverkets webbplats för att boka tid för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck.

Om du av något skäl behöver ditt uppehållstillståndskort innan avresan kan du bli fotograferad och lämna fingeravtryck på Sveriges ambassad i Rom. Därefter ska du invänta kortet. Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten.

När kortet är klart tar ambassaden kontakt med dig och du är välkommen att hämta ut kortet eller be ambassaden skicka det vidare till närmaste konsulat. Glöm inte att ta med dig passet när du hämtar ut kortet.


Ansökan på pappersblankett

Så här går det till:

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

2. Betala ansökningsavgiften
Avgiften kan betalas med kreditkort (Visa och Mastercard/Eurocard) eller kontant när ansökan lämnas in. Kostnaden i euro kan variera beroende på den aktuella valutakursen.

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på ambassaden
Ansökan kan lämnas in på Sveriges ambassad i Rom eller på något av Sveriges konsulat i Italien. Besökstider och adresser hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Ta med de ifyllda ansökningsblanketterna:

Samtliga blanketter (t.ex.för minderåriga) finns både på svenska och engelska på Migrationsverkets hemsida.

Övriga dokument som ska medtagas vid ansökan finns under Dokument som krävs i menyn till vänster.

Vid ansökningstillfället får du en tid för intervju. (vanligtvis 3 - 4 månader efter ansökningstillfället)

4. Besök ambassaden för intervju
På ambassaden blir du intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd ska intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Foto och fingeravtryck kan tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd, detta endast om du av något skäl skulle behöva ditt uppehållstillståndskort innan avresan. Det gäller också barn.

Efter intervjun skickas ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Beslutet skickas till din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden.

6. Ordna uppehållstillståndskort
Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

Navigation

Top