Dokument som krävs

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem i Sverige som inte heller är medborgare i EU/EES behöver du dokumenten nedan.

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Du måste dock visa originalen vid besöket på ambassaden.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med den ifyllda särskilda ansökningsblanketten som beskrivs nedan.

Alla dokument ska vara i original. Dokument som utfärdats av myndigheter i hemlandet måste översättas till engelska eller svenska av en auktoriserad översättare.

Dokument som alla sökande behöver

Du behöver:

Se rubrik nedan vad som gäller barn.

Gifta par

Du som är gift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • vigselbevis eller äktenskapsbevis.
 • en handling som visar att äktenskapet är registrerat i hemlandet (motsvarande ett svenskt personbevis), om det är möjligt.
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige.
 • eventuellt läkarintyg för graviditet.

Ogifta par

Du som är ogift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan).
 • folkbokföringsbevis eller liknande som visar att du är ogift.
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige.
 • eventuellt läkarintyg för graviditet.

Minderåriga barn

Om du ansöker på webben och barn under 18 år ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Minderåriga barn (under 18 år) behöver:

Andra nära släktingar

Med andra nära släktingar avses andra än make/maka/sambo, minderårigt barn eller förälder till minderårigt barn.

Som annan nära släkting behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan).
 • intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda, t.ex. av sociala, känslomässiga eller ekonomiska skäl.
 • dokument som visar hur ni är släkt med varandra.
 • dokument som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan släktingen flyttade till Sverige.

 

Navigation

Top