Avgifter

De flesta måste betala en avgift för sin ansökan om uppehållstillstånd för att få flytta till en familjemedlem i Sverige. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften även om du får avslag på din ansökan.

Avgift för att söka uppehållstillstånd

Vuxna:  Euro 152,00 (1500 SEK)
Barn under 18 år: Euro 76,00 (750 SEK)

Så här betalar du

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort på webben.

Du som ansöker på en pappersblankett på ambassaden i Rom betalar när ansökan lämnas in, du kan betala kontant med kreditkort eller med bankomat (Visa och Mastercard/Eurocard).

Du som ansöker på en pappersblankett på något av våra konsulat betalar kontant när ansökan lämnas in.

Undantag

Följande kan ansöka om uppehållstillstånd utan att betala avgift:

  • Make, registrerad partner eller sambo och barn under 18 år, om den anhörige är en utländsk medborgare som har fått uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande, eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Föräldrar och syskon till skyddsbehövande barn bosatta i Sverige omfattas inte av undantagen.
  • Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. (Svenskar räknas inte som EU/EES-medborgare i det här sammanhanget)
  • EU/EES-medborgare Medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar.
  • Medborgare i Japan.

Navigation

Top