Reseinformation Jemen

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Jemen, samt uppmanar de svenskar som befinner sig i Jemen att lämna landet.

 

Aktuella händelser

En koalition av stater, bland annat Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, inledde natten till 26 mars 2015 flygangrepp mot olika mål i Jemen som svar på president Hadis begäran om assistans efter houthirörelsens offensiv mot Aden. Sedan tidigare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Jemen, samt uppmanar de svenskar som befinner sig i Jemen att lämna landet.

Alla reguljära flygförbindelser till Jemen har upphört som en följd av koalitionens flygattacker mot mål i Jemen. För närvarande föreligger inte möjlighet att lämna Jemen via gränsen till Oman.

Sverige har ingen ambassad i Jemen. Det är ambassaden i Riyadh, Saudiarabien, som sköter de svenska förbindelserna. De jemenitiska myndigheterna fungerar i dagsläget mycket bristfälligt eller inte alls.

Frånvaron av svensk diplomatisk närvaro i Jemen gör det mycket svårt för Sverige att bistå svenskar som befinner sig i landet. Sveriges ambassad i Riyadh har inga möjligheter att bistå svenskar att lämna Jemen via landgränserna till Oman eller Saudiarabien. Ambassaden utfärdar inte heller garantibrev eller motsvarande dokument som krävs vid inpassering till Jemens grannländer.

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet sedan 2007 tills vidare från alla resor till Jemen, samt uppmanar sedan 2011 de svenskar som befinner sig i Jemen att lämna landet.

Orsaken till avrådan är bl a konflikten i de norra delarna av landet (inklusive huvudstaden Sana'a), stridigheter i de södra delarna av landet och längs gränsen till Saudiarabien, samt den utbredda närvaron av Al Qaida, upprepade terrorhandlingar samt riktade mord mot utlänningar och utländska intressen i större delen av landet, även i huvudstaden Sana'a där kidnappningar och kidnappningsförsök av västerlänningar har gjorts. Flera sprängdåd har ägt rum i Jemen, även i huvudstaden Sana'a. Flertalet ambassader i Sana'a stängdes i februari 2015 med anledning av den försämrade säkerhetssituationen. Den 20 mars 2015 utfördes attacker mot bland annat två moskéer i Sana'a som dödade minst 140 personer skadade många fler allvarligt.

Alla reguljära flygförbindelser till Jemen har upphört sedan koalitionen den 26 mars inledde flygangrepp mot militära och houthimål i Jemen.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 7 augusti 2007. Avrådan gäller tills vidare.

Säkerhetsläget har sedan dess förvärrats i hela Jemen, inklusive Sana'a. Både utländska företag och ambassader — och dess personal — har blivit måltavla för terroristhandlingar. Västerlänningar har utsatts för kidnappning och kidnappningsförsök även om de varit väl beskyddade. I maj 2014 sköts en fransman till döds i Sana'a. Innan de nuvarande stridigheterna bröt ut, och en stor del av den internationella närvaron lämnade Sana´a så utsattes europeiska diplomater vid upprepade tillfällen för attentatsförsök under transport inom Sana'a. I oktober 2013 sköts en tysk diplomat till döds i Sana'a. Risken för ytterligare attacker bedöms som hög.

Stora politiska demonstrationer sker fortfarande runt om i Jemen, med störst koncentration till städer som Sana'a och Aden. I Aden m fl städer pågår strider mellan grupper lojala mot president Hadi och houthimilis. 

Risken för kidnappning är fortfarande stor, även i huvudstaden Sana’a. Givet karaktären och inriktningen på vissa av de beväpnade grupperna på marken finns det anledning att tro att kidnappningsrisken kommer fortsatt vara mycket hög.

 

Terrorism

Terroristattacker och väpnade angrepp förekommer sedan ett flertal år på olika platser i landet, och har skördat ett stort antal liv. Terrorister har tagit på sig ansvaret för en rad attentat  i Jemen,  bland annat mot jemenitiska myndigheter, utländska ambassader och oljeanläggningar. Riktade mord, även på utlänningar, har också genomförts.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Risken för olika typer av naturkatastrofer är generellt låg i Jemen. I oktober 2008 drabbades dock Jemen och i synnerhet provinserna Hadramawt, Muhra, och Ta'ez av kraftiga skyfall och jordskred som skördade uppemot hundra dödsoffer och orsakade stor materiell förstörelse. Jemen drabbas ofta av vattenbrist med frekventa avbrott i vattentillförseln som följd.

In- och utresebestämmelser

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till landet och uppmanar de som befinner sig i Jemen att lämna landet. För frågor som rör myndigheter i Jemen, var vänlig kontakta Jemens ambassad i Haag som även ansvarar för relationerna med Sverige.

Embassy of Yemen
Nassaulaan 2A
NL-2514 JS HAAG
The Netherlands
Fax: +31 70 356 3312
E-post: yemenembassy@planet.nl

Det försvårade säkerhetsläget i landets norra delar omöjliggör in- och utresa landvägen från Saudiarabien.

Den jemenitiska tullen har stränga regler mot import av alkohol och tryckt skriftligt/bildmaterial som kan anses osedligt. Införsel av läkemedel, som kan betraktas som narkotiska preparat är förbjuden. Detta gäller även läkemedel (inklusive psykofarmaka) utskrivna av läkare.

Hälso- och sjukvård

I Jemen råder brist på såväl moderna sjukvårdsinrättningar som ambulanser, särskilt utanför de två stora städerna Sana’a och Aden. Landets kuperade natur och begränsade infrastruktur gör vidare att sjukvårdstransporter ofta tar lång tid. Sjukvårdspersonal kräver ofta direkt kontant betalning för sina tjänster.

Lokala lagar och sedvänjor

De lokala sedvänjorna speglar i mångt och mycket det faktum att Jemen är ett muslimskt land. Besökare, både kvinnor och män, förväntas täcka armar, axlar och ben. Alkohol är förbjudet. Öppet homosexuella handlingar betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Jemen är starkt präglat av stamsamhällets traditioner. I många delar av landet gäller exempelvis den lokala stammens lagstiftning snarare än centralmaktens. Detta medför att enhetliga lagar inte existerar i Jemen på samma sätt som i andra länder.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kidnappningar syftar idag ofta till att skaffa en gisslan som sedan kan säljas till terroristgrupper, som söker utnyttja gisslan för politiska syften. Det traditionella syftet med kidnappningar är annars att att kräva pengar och eftergifter från centralregeringen. Den stora mängden vapen i omlopp i landet bidrar till osäkerheten.

Trafiksäkerhet

Vägstandarden i Jemen är bristfällig och framkomligheten, inte minst i bergstrakterna, begränsad. Bilkörning nattetid innebär stora faror.

Försäkringsskydd

Vanliga reseförsäkringar täcker normalt inte resor till Jemen på grund av UD:s reseavrådan baserad på säkerhetssituationen.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Sana'a. Sveriges relationer med Jemen sköts genom ambassaden i Riyadh, Saudiarabien. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Sana'a.

Svenska medborgare i Jemen och anhöriga som har frågor, ombeds kontakta; UD:s konsulära enhet tel 08-4051000 (dagtid) eller 08-4055005 (vardagar utanför arbetstid samt helger). 

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top